Przerwa zimowa

 

Wysyłki rozpoczynamy w połowie marca 2018r.

Regulamin

I. Informacje ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w Internetowym Sklepie Ogrodniczym podkarpackiesady.pl, zamieszczonym pod adresem internetowym http://www.podkarpackiesady.pl zwanym dalej Sklepem.

2. Informacje o Sklepie:

Adam Rogowski Internetowy Sklep Ogrodniczy podkarpackiesady.pl

ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, NIP: 872-221-36-37 REGON: 180792926

tel. +48 694 954 877, e-mail: sklep@podkarpackiesady.pl

3. Sklep internetowy umożliwia dokonywania zakupów przez Internet.

4. Zakupów można dokonywać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.

6. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Jeżeli do 5 pełnych dni roboczych od chwili złożenia zamówienia pracownikowi sklepu nie uda się go potwierdzić, zostanie ono anulowane.

7. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

II. Sprzedaż.

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

2. Cena podawana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularzu udostępnionego na stronach sklepu.

4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.

5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji przesyłki towaru.

7. Towar zostaje wysłany w pierwszym dniu roboczym po jego zamówieniu i dokonanej przez kupującego wpłaty, a czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką wynosi od 3 do 10 dni roboczych.

8. Zapłaty za towar można dokonać na trzy sposoby: przedpłata na konto bankowe Sklepu. Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

III. Reklamacje i zwroty.

 

I. W przypadku zawarcia umowy na odległość za pomocą strony internetowej www.podkarpackiesady.pl mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jednak tylko i wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która zakupiła produkt na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa jako konsumenta lub przez wskazaną przez Państwa osobę trzecią nie będącą przewoźnikiem.

 

III .Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Podkarpackie Sady Adam Rogowski z siedzibą w Dębicy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@podkarpackiesady.pl ).

 

IV. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.podkarpackiesady.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na adres skąd wysłano oświadczenie o odstąpieniu).

 

V. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VI. Skutki odstąpienia od umowy :

 

a/ w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt. c/

 

b/ zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanieINFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

I. W przypadku zawarcia umowy na odległość za pomocą strony internetowej www.podkarpackiesady.pl mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jednak tylko i wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która zakupiła produkt na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa jako konsumenta lub przez wskazaną przez Państwa osobę trzecią nie będącą przewoźnikiem.

 

III .Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Podkarpackie Sady Adam Rogowski z siedzibą w Dębicy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@podkarpackiesady.pl ).

 

IV. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.podkarpackiesady.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na adres skąd wysłano oświadczenie o odstąpieniu).

 

V. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VI. Skutki odstąpienia od umowy :

 

a/ w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt. c/

 

b/ zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 

c/. w przypadku odstąpienia od umów , w których nastąpiło wydanie Państwu zakupionej rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 

d/ Sprzedawca nie oferuje ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy , a zatem jeżeli już otrzymaliście Państwo zamówione rzeczy w związku z zawartą na odległość umową,   wówczas - w razie odstąpienia od umowy - proszę odesłać nam zakupioną rzecz na własny koszt (ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej rzeczy) na adres Podkarpackie Sady Adam Rogowski, ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

e/ Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą i nie zwrócą ich nam Państwo własnym staraniem, wówczas możemy rzecz odebrać, jeżeli rzecz znajduje się w miejscu Państwa zamieszkania w chwili zawarcia umowy. Jednak w tym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy , a wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę 26 PLN.

 

VII. Zasady odstąpienia od umowy wynikające z niniejszej informacji stosuje się do umów zawartych po 25 grudnia 2014r. w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

c/. w przypadku odstąpienia od umów , w których nastąpiło wydanie Państwu zakupionej rzeczy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

d/ Sprzedawca nie oferuje ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy , a zatem jeżeli już otrzymaliście Państwo zamówione rzeczy w związku z zawartą na odległość umową,   wówczas - w razie odstąpienia od umowy - proszę odesłać nam zakupioną rzecz na własny koszt (ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej rzeczy) na adres Podkarpackie Sady Adam Rogowski, ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

e/ Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą i nie zwrócą ich nam Państwo własnym staraniem, wówczas możemy rzecz odebrać, jeżeli rzecz znajduje się w miejscu Państwa zamieszkania w chwili zawarcia umowy. Jednak w tym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy , a wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę 26 PLN.

 

VII. Zasady odstąpienia od umowy wynikające z niniejszej informacji stosuje się do umów zawartych po 25 grudnia 2014r.

 

IV. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o ofercie Sklepu.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl